Université Sorbonne (Paris 4) – Cours de civilisation française de la Sorbonne – Fondation Robert de Sorbon

Trung tâm thuộc trường đại học Sorbonne (Paris 4).

Trung tâm tổ chức khá nhiều cours khác nhau và tỷ lệ đậu visa nếu bạn học tại trung tâm này cũng rất cao. Bạn chỉ cần lựa cours có thời lượng từ 15h /tuần trở lên là được. Hình thức là đăng kí và đóng tiền đặt cọc online. Sau đó trường sẽ gửi giấy cho bạn để bạn làm thủ tục với Campus France Việt Nam

Học phí : 2350€/ 12 tuần với thời lượng 20h/tuần