Université Nice-Sophia-Antipolis – Le Centre Universitaire d’Études en Français Langue Étrangère (CUEFLE)

Nice là một thành phố thuộc Đông Nam nước Pháp.

Được thành lập tháng 1 năm 1970 và thuộc trường đại học Nice-Sophia-Antipolis, mỗi năm trung tâm tiếp đón từ 500 đến 1000 sinh viên theo học.

Thông tin khóa học: 

Trường mở các khóa học sau với mỗi khóa học kéo dài 13 tuần và thời lượng là 15h/tuần.

  • COURS de FRANÇAIS GÉNÉRAL ( yêu cầu đầu vào là trình độ từ A0 đến A1)
  • LANGUE et CULTURE FRANÇAISES ( yêu cầu đầu vào là trình độ A2)

Bạn có thể đăng kí một khóa học hoặc một năm học. Kì 1 từ tháng 9 đến tháng 12 ( hạn đăng kí là cuối tháng 6) và học kì 2 từ giữa tháng1 đến cuối tháng 4 ( hạn đăng kí là cuối tháng 11)

Học phí : 1000€/khóa học

Phí đăng kí : 56€

Thủ tục đăng kí:

  • Form đăng kí ( tải trên mạng)
  • 2 tấm hình
  • Bản sao các bằng cấp ( tú tài, đại học)
  • Bằng chứng đặt cọc số tiền là 300e ( chuyển khoản hoặc bằng sec)

Sau khi nhận đủ hồ sơ trường sẽ gửi cho bạn certificat de préinscription để bạn nộp cho Campus France Việt Nam.