Universite Jean Monnet Saint Etienne – Centre International de er de civilization (CILEC)

Saint Étienne là một thành phố nằm ở đông nam của nước Pháp, thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes. Cư dân của nó được gọi là Stéphanois (es).

Thông tin khóa học:

Yêu cầu đầu vào : 18 tuổi và có bằng tú tài

Học phí : thay đổi tùy theo số giờ học và có 5 trình độ (A1, A2,B1,B2,C1) để bạn lựa chọn:

  • Khóa học mùa thu ( từ tháng 9 đến tháng 12) ( 14 tuần)

          1600 € / khóa học (20h/tuần)

          1260 € / khóa học ( 15h/tuần)

          1050 € / khóa học (12h/tuần)

  • Khóa học mùa xuân ( từ tháng 1 đến tháng 5) ( 16 tuần)

          1800 € / khóa học (20h/tuần)

          1440 € / khóa học ( 15h/tuần)

          1200 € / khóa học (12h/tuần)

Bạn sẽ đăng kí online và trên link đăng kí có phần nhà ở, bạn có thể chọn luôn nếu muốn. Sau khi trả 82 € đặt cọc (số tiền này sẽ không được hoàn trả lại cũng như không trừ vào phần tiền học phí) trường sẽ gửi L’attestation de pré-inscription để bạn làm thủ tục với Campus France Việt Nam.