Université Catholique de Lyon – INSTITUT DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES LYON (ILCF LYON)

Lyon là thành phố Pháp thuộc vùng Rhône-Alpes, nằm ở ngã ba sông Rhone và Saone. 

Đại học Công giáo Lyon, hoặc học viện công giáo Lyon , được gọi là UCLY, là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân của Pháp. Học viện là một thành viên liên kết của Đại học Lyon.

Thông tin khóa học: 

Trung tâm này cho phép bạn đăng kí một năm học hay từng học kì. Mỗi học kì kéo dài 13 tuần sẽ có 2 lựa chọn :  thời lượng 16h/ tuần hoặc 20h/tuần

Học phí :

  • khóa học 16h / tuần : 1625 € / học kì ; 2860 € / năm học 
  • khóa học 20h / tuần : 2161 € /học kì ;  3912 € / năm học

Thủ tục đăng kí :

Bạn đăng kí online hoặc điền vào form đăng kí và gửi qua email hoặc bưu điện cho trường + đóng tiền đặt cọc (370€ nếu đăng kí 1 học kì hoặc 630€ nếu đăng kí cho một năm học ) , sau đó trường sẽ gửi attestation de pré-inscription cho bạn để làm thủ tục với Campus France Việt Nam.