English Now Listening & Speaking in Everyday life

English Now Listening & Speaking in Everyday life gồm 3 quyển với đĩa CD đi kèm là cuốn sách dành cho người mới học tiếng Anh cần cải thiện kĩ năng nghe và nói. Mỗi đơn vị bài học bắt đầu bằng cuộc hội thoại ngắn với chủ đề là cuộc sống hằng ngày. Sau đó, sách sẽ đưa ra từ vựng và cụm từ cùng với cấu trúc câu phù hợp nhất với chủ đề.  Sách cũng phân tích các chủ điểm ngữ pháp giúp người học hiểu sâu, nắm chắc cấu trúc câu và có cả phần dạy phát âm. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “English Now Listening & Speaking in Everyday life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *