CAMBRIDGE ENGLISH SKILLS REAL READING WITH ANSWERS ( 4 quyển)

Cambridge English Skills Reading With Answers bao gồm 4 quyển tương ứng với 4 cấp độ A2, B1, B2, C1 là cuốn sách luyện đọc hiểu bổ ích. Sau khi hoàn thành xong quyển sách này, bạn hoàn toàn có thể tự tin tham dự kì thi lấy bằng Cambridge theo khung tham chiếu Châu Âu mà không gặp bất kì trở ngại nào cho phần thi đọc hiểu.

 

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CAMBRIDGE ENGLISH SKILLS REAL READING WITH ANSWERS ( 4 quyển)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *