Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Pháp trình độ sơ cấp & trung cấp (kèm CD)

Sách gồm các bài đàm thoại thường gặp trong cuộc sống (chính trị, nghề nghiệp, văn học,…) cùng các chủ điểm ngữ pháp thiết yếu. Qua đó bạn có thể hiểu được những nét văn hoá Pháp độc đáo và nắm vững từ vựng về kinh doanh.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Pháp trình độ sơ cấp & trung cấp (kèm CD)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…