Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp

Cuốn sách Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Pháp. Sách cung cấp một số kiến thức nền tảng về động từ trong tiếng Pháp như: các đặc điểm ngữ pháp, chức năng, phân loại, thức và thì. Sách cũng trình bày một số quy tắc để giúp người học áp dụng cách chia động từ dễ dàng. Sách có bảng chia động từ mẫu theo các thì khác nhau thuộc các thức trong tiếng Pháp, để từ đó người học áp dụng chia các động từ theo nhu cầu diễn đạt của mình. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…