France Langue

France Langue là một mạng lưới gồm 6 trường nằm ở các thành phố : Paris, Bordeaux, Biarritz, Nice và Martinique. Nhà trường cung cấp một loạt các chương trình để đáp ứng các mục tiêu của mọi người: niềm vui, học tập, làm việc, văn hóa.

Học phí : 1760€/ 12 tuần

Bạn tham khảo các cours ( nên chọn cours trimestriel), sau đó đóng học phí online ( có thẻ trả bằng thẻ thanh toán quốc tế) , trường sẽ gửi giấy báo để bạn làm thủ tục với Campus France Việt Nam