Thủ tục xin giấy phép cư trú ( titre de séjour)

Nếu bạn muốn ở lại Pháp để tiếp tục học tập hoặc đi làm thì hai tháng trước ngày hết hạn của visa VLS-TS, bạn cần đến prefecture để xin giấy phép cư trú (titre de sejour). 

Để xin được titre de séjour thì bạn phải :

 • Đăng kí hoặc đăng kí trước vào một cơ sở giáo dục đào tạo công lập hoặc tư thục
 • Chứng minh thu nhập tối thiểu  615€ / tháng

Bạn cần đặt hẹn với prefecture ( gửi thư, đặt qua mạng, gọi điện …) và mang đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu. Bạn sẽ nhận được biên lai (un récépissé) ngay thời điểm nộp hồ sơ.

Giấy tờ cần nộp bao gồm :

 • Bản sao hộ chiếu đầy đủ các trang thông tin cá nhân, visa và tem OFII
 • Bản sao giấy khai sinh đã dịch sang tiếng Pháp
 • 3 tấm hình 3.5 x 4.5 ( chụp trong vòng 6 tháng) (xem yêu cầu về hình tại đây)
 • Chứng nhận đăng kí trước tại thời điểm nộp hồ sơ và chứng nhận nhập học sẽ phải nộp khi lấy titre (trường hợp bạn đăng kí một trình độ thấp hơn trình độ bạn đã đạt được hoặc khác chuyên ngành thì cần gửi kèm thư giải trình)
 • Bằng và bảng điểm của năm học trước
 • Bằng chứng mua tem thuế (79€) ( sẽ đưa khi lấy thẻ) . Nếu bạn nộp hồ sơ quá hạn thì sẽ phải trả 180€
 • Chứng minh thu nhập 615€ / tháng

+ Nếu bạn tự túc : chứng minh có 615€ x 10 tháng bằng giấy chứng nhận ngân hàng số tiền có trong tài khoản + sao kê tài khoản 6 tháng gần nhất (relevés bancaire)

+ Nếu bạn có học bổng : giấy chứng nhận học bổng (attestation de bourse )

+ Nếu bạn được bảo lãnh bởi một người bên Pháp : giấy chứng nhận việc chi trả cho bạn + bản sao chứng minh thư + chứng minh thu nhập bao gồm sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất + giấy nộp thuế

+ Nếu bạn đi làm : sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất

+ Nếu bạn là người thuê nhà (locataire) hoặc là chủ nhà (propriétaire): 

 • Hóa đơn điện/ga/nước/điệnthoại/internet (Facture d’électricité ou de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet)
 • Hợp đồng thuê nhà (Bail de location) 
 • Biên lai trả tiền nhà ( Quittance de loyer) 
 • Thuế nhà ở (Taxe d’habitation)

+Nếu bạn ở khách sạn :

 • Chứng nhận của chủ  khách sạn (Attestation de votre hôtelier)
 • Hóa đơn tháng cuối cùng (Facture du dernier mois)

+Nếu bạn ở tại nhà bạn, người thân:

 • Giấy chứng nhận của người đồng ý cho bạn ở (Attestation de votre hébergeant datée et signée)
 • bản sao hộ chiếu hoặc thẻ cư trú  của người cho bạn ở (Copie de sa carte d’identité ou de sa carte de séjour)
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà / thuế nhà/ hóa đơn điện nước /internet  (Justificatif de domicile à son nom (acte de propriété ou relevé de taxe d’habitation ou copie du bail de location ou facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *