Centre de Français Langue Étrangère (CFLE) – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier ( IAMM)

Trung tâm ngôn ngữ tiếng Pháp ( Centre de Francais Langue Etrangere – CFLE) thành lập năm 1979  thuộc Viện Nông Nghiệp Địa Trung Hải (Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier – IAMM). Mỗi năm trung tâm tiếp đón từ 200 đến 500 sinh viên theo học. 

Thông tin khóa học:

Trung tâm mở khóa francais général từ trình độ A1 đến C2  với học phí  theo bảng bên dưới

Học phí khóa học francais general

Thủ tục đăng kí :  bạn cần điền form đăng kí + đóng học phí bằng chuyển khoản, séc hoặc thẻ tín dụng , sau đó liên hệ với trường để biết thêm chi tiết.