Gas, trường học, giao thông … tại Pháp : có gì thay đổi vào ngày 1 tháng 9

Một số chính sách  liên quan đến gaz, độ tuổi đến trường của trẻ, giao thông…tại Pháp  sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2019

1.Thuế  cho gas (tarif réglementés du gaz) sẽ giảm

Ủy ban điều tiết năng lượng Pháp (CRE) tuyên bố giảm 0,9% thuế khí vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Mức thuế gas quy định này được áp dụng bởi  công ty Engie, liên quan đến hàng triệu hộ gia đình ở Pháp. Mức giảm này là 0,2% đối với những khách hàng sử dụng gas để nấu ăn, 0,5% cho những người sử dụng kép, bao gồm nấu ăn và nước nóng và 1% cho những ngôi nhà sử dụng hệ thống sưởi bằng gas.  Mức giảm này  là lần thứ sáu kể từ tháng 4 năm 2019.

2. Đánh giá lại tỷ lệ khấu trừ thu nhập (taux de prélèvement à la source)

Tỷ lệ khấu trừ thu nhập được tính vào tháng 9 năm 2019 bởi cơ quan thuế, trong trường hợp thu nhập hoặc tình trạng gia đình của bạn đã thay đổi. Tỷ lệ khấu trừ này, được gửi trực tiếp đến chủ lao động của bạn, sẽ được tính từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm sau đối với thu nhập của bạn.

Khấu trừ thu nhập (Le prélèvement à la source) : là phần tiền nộp thuế (tính trên thu nhập) cùng thời điểm mà người lao động nhận được thu nhập của họ. Khấu trừ này liên quan đến tiền lương, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp ốm đau tính trên ngày công lao động và phần chịu thuế của trợ cấp thôi việc. 

Nói một cách cụ thể, tiền đóng thuế của người lao động được người sử dụng lao động khấu trừ trực tiếp vào bảng lương (feuille de paie) của họ mỗi tháng. Đối với người nghỉ hưu, thuế của họ được khấu trừ trực tiếp từ lương hưu của họ từ quỹ hưu trí. Những người tự làm chủ, nông dân hoặc những người hưởng lợi từ thu nhập tài sản, họ sẽ trả  thuế thu nhập tương ứng bằng cách trả trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế.

Bạn có thể tính khấu trừ thu nhập tại đây

Ví dụ về khấu trừ thu nhập: bạn làm việc không ở vị trí quản lý (cadre) lương tổng (salaire brut) là 2.338€, lương sau khi khấu trừ các khoản bảo hiểm và đóng góp thì bạn sẽ có mức lương chịu thuế (salaire imposable) là 1868€, tỷ lệ khấu trừ (taux de prelevement de la source) là 6% của 1868€ tương đương 112€. Như vậy lương sau khi khấu trừ thu nhập (salaire net après prélèvement à la source) là 1688€

 

3. Chấm dứt chính sách an sinh xã hội cho sinh viên ( la sécurité sociale étudiante)

Sinh viên sẽ không còn phải thực hiện bất kì một thủ tục nào liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Tất cả sinh viên sẽ đi theo chính sách an sinh xã hội của cha mẹ hoặc chính sách chung của riêng họ.  Mọi người sẽ nhận được email thông báo chính sách bảo hiểm  tế (l’assurance maladie) từ nơi cu trú. Các bảo hiểm bổ sung cho sinh viên ( les mutuelles étudiantes) sẽ tiếp tục cung cấp các loại bảo hiểm cụ thể nhưng sẽ không còn bắt buộc. 

4. Mẫu giáo bắt buộc ở tuổi lên 3

Được thông qua vào mùa hè, luật “vì một trường học tự tin” do Jean-Michel Blanquer đề xuất, hiện đã hạ thấp tuổi bắt buộc đi học của trẻ em từ 6 tuổi xuống 3 tuổi đối với tất cả người Pháp. Tuy nhiên, đã có hơn 97% trẻ em ở độ tuổi này được đến trường, vì vậy cải cách này chỉ liên quan đến một phần nhỏ dân số, bao gồm khoảng 26.000 trẻ em trên khắp nước Pháp. Cha mẹ không tôn trọng nghĩa vụ này sẽ bị phạt 1500€

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *