Phần 3 : chăm sóc và đưa tiễn boss

Khi đem boss về nuôi, bạn phải dự trù một khoản chi phí nho nhỏ để chăm sóc chúng. Về thức ăn, loại phổ biến là croquette (thức ăn sẵn dạng viên). Nếu em nó còn trẻ khỏe thì không sao, nhưng khi nó già yếu rồi thì cũng sẽ gặp 1 số vấn đề như người già, ví dụ Xem tiếp