Phần 2 : du lịch cùng boss

Trong lúc chưa kiếm được gấu, bạn có thể đưa cục cưng vi vu khắp thế gian với bạn  😀   1. Bằng phương tiện công cộng (bus, tramway, rer) Tại Pháp, bạn có thể mang thú cưng thoải mái lên bus, lên tramway nhưng ở Việt Nam thì không được 😛 . Mình không nhớ lắm nhưng khoảng năm 2001 Xem tiếp