OXFORD WORD SKILLS ADVANCED STUDENT’S BOOK AND CD-ROM PACK

Oxford Word Skills Advanced dành cho cấp độ C1-C2  là phần cuối trong  bộ ba quyển Oxford Word Skills – bộ sách học từ vựng tiếng Anh được ưa chuộng nhất của nhà xuất bản Oxford.

Bộ sách gồm 3 quyển Basic, Intermediate và Advanced. Mỗi quyển sẽ bao gồm khoảng 2000 từ vựng mới được phân bố trong 80 đơn vị bài học với phần minh họa sống động kèm theo mẫu câu thông dụng cùng với phần CD có phát âm sẽ giúp người học tiếng Anh nhớ lâu và hiểu nghĩa cặn kẽ của từ.  Sau khi học xong mỗi chủ đề, bạn có thể vào web của Oxford để kiểm tra và ôn lại những gì mình đã học.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OXFORD WORD SKILLS ADVANCED STUDENT’S BOOK AND CD-ROM PACK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *