Ngữ pháp tiếng pháp thực hành trong 80 chủ đề

Ngữ Pháp Tiếng Pháp Thực Hành Trong 80 Chủ Đề đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Pháp ở trình độ sơ cấp. Tất cả những điểm ngữ pháp cần cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp đều được đề cập trong sách..
Sách được trình bày dễ hiểu và sống động. Đi kèm với những hình thức ngữ pháp và cách sử dụng là nhiều ví dụ minh hoạ những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, từ dạng câu đơn đến câu phức. Thêm vào đó các bài tập thực hành sẽ là dịp để các học viên tự thẩm định mức hiểu bài của mình. Ngoài ra một số động từ và cấu trúc động từ cũng được biên soạn để giúp các học viên có thể luyện tập với các động từ thông dụng đó.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ngữ pháp tiếng pháp thực hành trong 80 chủ đề”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…