Giáo trình ngữ pháp tiếng pháp

Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp dày 416 trang  gồm 15 chương được sắp xếp theo chức năng cấu trúc ngữ pháp. Sách dùng cho những người mới bắt đầu học tiếng Pháp.  Cuốn sách bao quát các khái niệm chính cần thiết để phân tích về cú pháp học của tiếng Pháp. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo trình ngữ pháp tiếng pháp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…