Giải thích ngữ pháp tiếng pháp

Giải thích ngữ pháp tiếng Pháp là giáo trình dày 464 trang ra đời từ sự tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của các thầy cô làm việc tại các trường đại học, các trường trung học, các viện ngôn ngữ, và được soạn thảo từ nhiều câu hỏi mà hàng ngày các sinh viên đặt cho nhau và cho giáo viên.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải thích ngữ pháp tiếng pháp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…