English File Beginner to Advanced (A1 – C1)

English File là bộ giáo trình hoàn hảo cho những ai muốn luyện cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bạn có thể xem qua nội dung sách tại đây. Mỗi bộ sách gồm 2 quyển : sách bài học ( student’s book), sách bài tập (workbook). Sau khi hoàn thành một đơn vị bài học thì bạn có thể vào đây để kiểm tra về ngữ pháp, phát âm, từ vựng đã học đồng thời tải về các audio và video để trau dồi kĩ năng nghe.

Sách gồm 7 cấp độ, bạn có thể xem giá sách và mua tại link bên dưới. Đối với những bạn đã học tiếng Anh từ thời phổ thông rồi thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tự học với cuốn English File Intermediate

Sách : New English File / English FileLink tải danh sách từ vựng phiên bản Anh - Pháp cho sách English FileLink mua sách bài học English FileLink mua sách bài tập
English File
Beginner = A1Beginner French Wordlist-English FileENGLISH FILE: BEGINNER: STUDENT'S BOOK & ITUTORENGLISH FILE: BEGINNER: WORKBOOK WITH KEY
Elementary = A1 - A2Elementary French Wordlist-English FileENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3EDENGLISH FILE ELEMENTARY WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
Pre – Intermediate = A2-B1Pre-Intermediate French WordlistENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK WITH ITUTOR 3EDENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH KEY AND ICHECKER 3ED
Intermediate = B1-B2Intermediate French Wordlist-English FileENGLISH FILE INTERMEDIATE: STUDENT'S BOOK WITH ITUTORENGLISH FILE INTERMEDIATE: WORKBOOK WITH KEY
Intermediate Plus = B1-B2Intermediate Plus French Wordlist-English FileENGLISH FILE INTERMEDIATE-PLUS: STUDENT'S BOOK WITH ITUTORENGLISH FILE INTERMEDIATE PLUS: WORKBOOK WITH KEY
Upper – Intermediate = B2-C1Upper Intermediate French Wordlist-English FileENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE: STUDENT'S BOOK WITH ITUTORENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE: WORKBOOK WITH KEY
Advanced = C1Advanced French Wordlist-English FileENGLISH FILE: ADVANCED: STUDENT'S BOOK WITH ITUTORENGLISH FILE: ADVANCED: WORKBOOK WITH KEY

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “English File Beginner to Advanced (A1 – C1)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *