DESTINATION GRAMMAR & VOCABULARY STUDENT’S BOOK WITH KEY B1; B2; C1 &C2

Destination Grammar & Vocabulary with key là cuốn sách hữu ích cho những ai muốn luyện thi tiếng Anh theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Sách tập hợp và tóm tắt tất cả các chủ điểm ngữ pháp và từ vựng thường gặp trong các bài thi. Sách gồm 3 cấp độ B1, B2 và C1 & C2. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DESTINATION GRAMMAR & VOCABULARY STUDENT’S BOOK WITH KEY B1; B2; C1 &C2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *