Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Pháp trình độ nâng cao

Cẩm Nang Hướng Dẫn Tự Học Tiếng Pháp Trình Độ Nâng Cao

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Các bài đàm thoại thường gặp trong cuộc sống

Các chủ điểm ngữ pháp thiết yếu

Giới thiệu về những nét văn hoá Pháp

Từ vựng kinh doanh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Pháp trình độ nâng cao”

Your email address will not be published. Required fields are marked *