450 Grammaire Niveau Débutant, Intermédiaire & Avancé

450 Grammaire à cuốn sách tự ôn luyện về ngữ pháp với các dạng bài tập đa dạng như trắc nghiệm, viết lại, sắp xếp lại …  Mỗi bài tập được giới thiệu bởi một hướng dẫn rõ ràng kèm theo một ví dụ sẽ giúp người học hiểu sâu về cấu trúc ngữ pháp. 

Sách gồm 3 quyển Débutant, Intermédiaire và Avancé được xuất bản độc quyền tại Việt Nam theo hợp đồng nhượng quyền giữa nhà xuất bản CLE International của Pháp và công Ty TNHH Nhân Trí Việt.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “450 Grammaire Niveau Débutant, Intermédiaire & Avancé”

Your email address will not be published. Required fields are marked *