MSc in Business Intelligence & Analytics

MSc in Business Intelligence & Analytics – Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thông minh & Phân tích

Phân tích dữ liệu hiện rất quan trọng đối với các công ty để cải thiện quản lý, tăng tốc trong việc ra quyết định và tìm ra mô hình kinh doanh mới.  Chương trình này nhằm mục đích đào tạo cho bạn kĩ năng Kinh doanh thông minh và Phân tích chuyên nghiệp (Business Intelligence and Analytics professionals). Những kĩ năng và kiến thức này này sẽ cho phép người học thông qua việc phân tích dữ liệu để không chỉ hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng để dự đoán tương lai, thông qua sự hợp tác hiệu quả giữa các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và hệ thống thông tin của công ty.

Điểm nổi bật của chương trình

 • Đáp ứng được nhu cầu hiện tại của xu hướng kỹ thuật số trên Business Intelligence and Analytics
 • Kết hợp lý thuyết, thực hành và hội nghị bên ngoài từ tài liệu tham khảo chuyên nghiệp
 • Sử dụng phần mềm dẫn đầu thị trường thông qua các dự án theo phương pháp nhanh

Kĩ năng và năng lực có được sau khi kết thúc khóa học

 • Có được kiến thức về các khái niệm, phương pháp và công cụ của Business Intelligence and Analytics
 • Xác định các cơ hội kinh doanh thông qua phân tích dữ liệu và yêu cầu kinh doanh
 • Học được cách làm việc hiệu quả (tinh gọn) và linh hoạt (nhanh nhẹn) giữa Kinh doanh và Hệ thống thông tin

Cơ hội nghề nghiệp

Sẽ có hai cơ hội nghề nghiệp sau khi bạn tốt nghiệp chương trình này

Về mảng kinh doanh, bạn sẽ trở thành

 • Chuyên viên phân tích  (Business Analyst)
 • Quản lý dữ liệu (Data Manager)
 • Quản lý thông tin (Information Manager)
 • Quản lý dự án (BI/BA Project Manager)
 • Quản lý nhóm (BI/BA Team Manager)

Về mảng hệ thống thông tin, bạn có cơ hội làm việc như là 

 • Chuyên gia phân tích chức năng (BI/BA Functional Analyst)
 • Tư vấn viên (BI/BA Consultant)
 • Kiến trúc sư (BI/BA Architect)
 • BI/BA Scrum Master
 • Quản lý lĩnh vực (BI/BA Domain Manager)

Về lâu dài, với các kỹ năng và kinh nghiệm có được, sinh viên có thể mong đợi để làm các công việc chuyên môn khác chẳng hạn như chuyên gia dữ liệu hoặc các công việc quản lý như trưởng quản lý dữ liệu.

Nếu bạn muốn ứng tuyển cho chương trình của trường ESC , đừng ngần ngại gửi tin nhắn qua facebook hoặc gửi email về welcomlafrance@gmail.com, chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với đại diện của trường để hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc cũng như sắp xếp cuộc phỏng vấn qua video call. Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giảm học phí ( ngoài việc bạn sẽ được giảm học phí theo chính sách của trường)

Nội dung chương trình học