Thi TCF – Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp

Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Nghiên cứu (Le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ) đã giao phó cho Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Sư phạm (Centre international d’études pédagogiques – CIEP) qui định bài thi TCF (Test de connaissance du français). Bài kiểm tra này dành cho tất cả thí sinh không phải là người nói tiếng Pháp, vì lý do cá nhân, nghề nghiệp hoặc du học, để xác thực một cách đơn giản, đáng tin cậy  để công nhận trình độ tiếng Pháp của họ.

Xem thêm :

1. Nội dung bài thi TCF

Một bài thi TCF bao gồm 2 phần: 

1. Phần một kéo dài 1h25 gồm ba bài thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, được dùng để đánh giá các kỹ năng sau :

 • Nghe hiểu (Compréhension orale)
 • Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ :ngữ pháp và từ vựng (Maîtrise des structures de la langue)
 • Đọc hiểu (Compréhension écrite)

2. Phần hai là một bài thi viết ( Expression écrite) kéo dài 1h12 (Đối với TCF TP) hoặc 1h25 ( đối với TCF DAP)

Kết quả của bài thi TCF sẽ có sau 15 ngày ( không tính ngày nghỉ và lễ) và có giá trị trong vòng hai năm. Kết quả này được xếp loại theo sáu bậc (từ A1 đến C2) theo quy định về trình độ của Hội đồng Châu Âu (Quy định chung của Liên minh Châu Âu) . Bạn có thể tham khảo bảng qui đổi điểm thi TCF tại đây

2. Các trường hợp miễn thi TCF

Bạn sẽ được miễn thi TCF nếu bạn thuộc một trong những trường hợp dưới đây: 

 • Sinh viên có bằng tú tài song ngữ
 • Sinh viên có bằng DELF B2, hoặc DALF C1 hoặc C2
 • Sinh viên có TEF với kết quả (còn giá trị trong 2 năm) cao hơn 14/20
 • Sinh viên có bằng đại học Pháp học bằng tiếng Pháp
 • Sinh viên đã tốt nghiệp CFIT
 • Sinh viên hưởng học bổng TRIG / ngân hàng thế giới – Đà Nẵng / Nantes
 • sinh viên thuộc chương trình đào tạo trường Paris 11 tại khoa quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Sinh viên sang Pháp theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Xem thêmCác trường hợp miễn TCF và miễn phỏng vấn Campus France

3. Các hình thức thi TCF

Có hai hình thức thi TCF tùy thuộc vào sự lựa chọn kế hoạch học tập của bạn :

TCF DAP (TCF pour la demande d’admission préalable): nếu bạn muốn theo học  Licence 1  hoặc tại trường kiến trúc ( école d’architecture)

TCF TP (tout public) :  nếu bạn muốn theo học Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2, Sciences Po, tại trường lớn ( une Grande École) hoặc trường thương mại (école de commerce)

4. Các trang web hỗ trợ cho việc luyện thi TCF

 • TV5 : trang web cung cấp các đề thi TCF mới nhất, mỗi đề thi bao gồm 40 câu, trong đó có

– 15 câu nghe hiểu ( compréhension orale)

– 10 câu về cấu trúc ngôn ngữ (structure de la langue)

– 15 câu đọc hiểu ( compréhension écrite)

 • RFI : trang web tập hợp các bài luyện tập thi TCF được phối hợp với CIEP cung cấp hàng loạt câu hỏi để thực hành nghe hiểu, từ cấp độ A2 đến cấp C1

5. Tài liệu luyện thi TCF

Bạn có thể tải các tài liệu bên dưới để luyện cho phần thi TCF

6. Đăng kí thi TCF

– TCF DAP được tổ chức vào các tháng 10, 11, 12, 1, 2
– TCF TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và và nhiều lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Tại Việt Nam, để có được thông tin chính xác về cách đăng kí thi & lệ phí thi TCF thì bạn vui lòng truy cập tại đây và tham khảo lịch thi TCF tại đây 

Tại Pháp, bạn cần truy cập vào trang web CIEP để biết rõ nơi đăng kí, lệ phí, thời gian đăng kí cho kì thi TCF TP hoặc TCF DAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *