Học phí bậc giáo dục đại học tại Pháp

Chính phủ Pháp dành rất nhiều ưu đãi cho sinh viên bất kể bạn là sinh viên nước ngoài. Tại các cơ sở giáo dục công lập (établissements publics) nhà nước Pháp chi trả khoảng 60% học phí và bạn chỉ phải trả những phí sau :

1. Phí đăng kí ( frais d’inscription)

Bạn có quyền đăng kí vào nhiều cơ sở khác nhau để có được cùng lúc nhiều văn bằng. Nếu bạn đăng kí cùng một cơ sở thì đối với văn bằng đầu tiên bạn sẽ đóng phí đăng kí theo mức bình thường ( taux plein/ taux normal) và văn bằng thứ hai bạn sẽ được giảm trừ ( taux réduit). Đối với sinh viên học hệ  BTS tại một trường công lập thì được miễn trừ phí này.

Văn bằng (diplôme)Phí thông thường (taux normal)Phí giảm (taux réduit)
Licence ( cử nhân); Licence professionnelle ( cử nhân nghề)170€ ( dự kiến 2019: 2 770€)113€
Thạc sĩ ( Master)243€ (dự kiến 2019: 3 770€)159€
Bằng kĩ sư ( diplôme d'ingénieur)601€ (dự kiến 2019: 3 770€)401€
Tiến sĩ ( Doctorat)380€ (dự kiến: 2019: 3 770€)253€

Hiện tại các trường đã áp dụng mức học phí mới, tuy nhiên một số trường theo danh sách sau đây vẫn sẽ áp dúng mức học phí cũ : xem tại đây, nghĩa là bạn vẫn phải đóng phí ghi danh là : 

  • 170 euro cho một năm học bậc Cử nhân;
  • 243 euro cho một năm học bậc Thạc sĩ;
  • 601 euro cho một năm học kỹ sư tại một cơ sở giáo dục dưới sự giám sát của Bộ Giáo dục Đại học;
  • 380 euro cho một năm Tiến sĩ.

Chi tiết phí đăng kí thay đổi theo từng loại văn bằng được cập nhật tại đây ( chỉ có tiếng Pháp)

Đối với sinh viên đăng kí vào trường tư thục thì học phí sẽ do trường đó qui định , dao động từ 7000€ đến 25000€ / năm học

2. Phí an sinh xã hội (la sécurité sociale étudiante)

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, sinh viên không phải đóng phí an sinh xã hội nữa. Trước đó, sinh viên dưới 28 tuổi phải đóng phí này là 217€ / năm. Đây là phí liên quan đến bảo hiểm tế và nhà nước Pháp chi trả khoảng 60% chi phí y tế. 

Xem thêm An sinh xã hội – Bảo hiểm y tế – Khám chữa bệnh tại Pháp

3. Phí đóng góp xây dựng môi trường học tập và đời sống sinh viên CVEC (Contribution vie étudiante et de campus)

Bắt đầu từ năm học 2018-2019 sinh viên phải chi trả phí CVEC là 90€ /năm. Đây là phí hỗ trợ tiếp nhận sinh viên và hỗ trợ xã hội, y tế, văn hóa và thể thao của sinh viên,  tăng cường cho các hoạt động y tế dự phòng và giáo dục sức khỏe. Phí CVEC sẽ được thay đổi trong những năm học sau. Cho dù bạn đăng kí nhiều chương trình học khác nhau trong cùng 1 năm học thì bạn chỉ thanh toán phí CVEC một lần mỗi năm mà thôi.

Xem thêmĐóng phí CVEC (La Contribution Vie Etudiante et de Campus)

4. Phí y tế dự phòng ( médecine préventive)

Bắt đầu từ năm 2018 phí y tế dự phòng hàng năm của sinh viên trong các cơ sở giáo dục bậc đại học của Pháp đã được bao gồm trong phí CVEC nên bạn không phải đóng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *