Viện quản trị doanh nghiệp (IAE) và bài kiểm tra Score IAE-Message

32 IAE là những trường đại học quản trị doanh nghiệp trực thuộc các Đại học Tổng hợp, cấp bằng quốc gia về quản lý (Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ) và cũng cấp cả bằng của trường đại học (DU) và MBA. Các IAE mở cửa ra quốc tế dựa vào những quan hệ, hợp tác và trao đổi với hơn 80 nước trên thế giới thông qua những thỏa thuận hợp tác và chương trình trao đổi sinh viên (Erasmus, CREPUQ …) cấp bằng của trường hợp tác hay trao đổi hoặc cấp bằng đôi. 

Bài thi Score IAE-Message (SIM) là bài thi bắt buộc cho sinh viên muốn vào học cử nhân năm 3 (licence 3) hoặc thạc sĩ năm 1 hoặc 2 ( Master 1 ou 2) tại Viện quản trị doanh nghiệp (IAE – Institut d’Administration des Entreprises). 
1. Nội dung bài thi SIM

Bài thi SIM theo hình thức trắc nghiệm kéo dài 3 tiếng bao gồm 4 phần ( mỗi phần thi là 100 điểm):

  • 50 câu hỏi liên quan đến văn hóa, kinh tế, quản lý
  • 50 câu hỏi về đọc hiểu,chính tả, từ vựng tiếng Pháp
  • 20 câu hỏi lý luận logic và toán học
  • 50 câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh

Bạn có thể tải các tài liệu tại đây để tham khảo và chuẩn bị cho thi SIM

Tại Pháp bạn có thể vào đây để mua tài liệu


2. Đăng kí thi SIM

Có 2 trung tâm tổ chức Score IAE-Message ở Việt Nam, một ở Hà Nội và một ở TP.HCM. Mỗi năm cả 2 trung tâm đều tổ chức 2 đợt thi.

Để biết được thông tin chi tiết vui lòng xem:

Lệ phí thi là 30€ và bạn có thể đăng kí bao nhiêu lần tùy ý. Kết quả sẽ có sau 3 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *