Visale – bảo lãnh cho người thuê nhà

Visale là hình thức bảo lãnh bao gồm tiền thuê nhà và các khoản phí chưa thanh toán của người thuê nhà.  

Giới hạn chung của Visale là tiền thuê nhà ( bao gồm tất cả phí) là 1.500 € ở Paris và 1.300 €  nếu ở thành phố khác. Số tiền thuê nhà chưa được thanh toán được giới hạn trong khoảng thời gian tối đa là 36 tháng. Nếu bạn là sinh viên < 30 tuổi và ở vùng Ile-de-France thì giới hạn tiền thuê nhà là ≤ 800€, nếu lớn hơn số tiền này thì bạn phải chứng minh thu nhập hằng tháng của bạn ≥ 1600€. Nếu bạn ở vùng khác thì giới hạn tiền thuê nhà là ≤ 600€, nếu lớn hơn số tiền này thì bạn phải chứng minh thu nhập hằng tháng của bạn ≥ 1200€.

Xem thêm :

Trường hợp người thuê không thanh toán, Visale sẽ hoàn trả cho chủ nhà. Tuy nhiên, sau đó thì người thuê nhà phải hoàn trả cho Visale số tiền này theo lịch trình và tùy theo tình hình tài chính của người thuê nhà.

Visale dành cho các đối tượng: 

  • Từ 18 tuổi đến 30 tuổi ( sinh viên, người đi làm, viên chức, thất nghiệp… ) 
  • Người đi làm trên 30 tuổi ở công ty tư nhân hoặc tổ chức nông nghiệp tối thiểu 6 tháng
  • Hộ gia đình thuê nhà thông qua công ty trung gian 

Các bước đăng kí Visale : 

  • Vào trang Visale và tạo tài khoản (xem hướng dẫn tại đây)
  • Sau 2 -15 ngày, nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, Visale sẽ gửi cho bạn giấy chứng nhận (visa) để bạn đưa cho chủ nhà.
  • In chứng nhận (visa) và đưa cho chủ nhà trước khi kí hợp đồng thuê nhà
  • Chủ nhà cũng phải lên trang Visale để tạo tài khoản và điền số Visale của người thuê nhà vào hệ thống

Visale hoàn toàn miễn phí cho cả chủ nhà và người thuê nhà. Một số chủ nhà có thể chưa biết về Visale mà yêu cầu người bảo lãnh ( garant physique) thì bạn có thể đưa tài liệu sau để giải thích cho chủ nhà nhé. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *