Thẻ cư trú ”Tìm việc làm / thành lập doanh nghiệp” (Carte de séjour – Recherche d’emploi/création d’entreprise)

Đây là thủ tục mới thay thế cho giấy phép cư trú tạm thời APS (autorisation provisoire de séjour) trước đây.  APS hiện giờ sẽ áp dụng cho quốc gia có thỏa thuận về di cư với Pháp.  

Để có thể ở lại Pháp tìm việc làm hoặc thành lập doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp hoặc bạn đã rời khỏi Pháp trong vòng 4 năm kể từ ngày nhận bằng và muốn quay lại hoặc bạn là nghiên cứu sinh đã hoàn thành công việc thì cũng có thể làm đơn xin giấy phép cư trú tạm thời ” tìm kiếm việc làm / thành lập doanh nghiệp” (Carte de séjour – Recherche d’emploi/création d’entreprise). Giấy phép cư trú này có hiệu lực trong vòng 1 năm và không được gia hạn.

Xem thủ tục này bằng tiếng Pháp tại đây

1. Đối tượng xin giấy phép cư trú 

Bạn phải đáp ứng một trong nhữngđiều kiện sau đây để xin cấp  giấy phép cư trú “tìm kiếm việc làm / thành lập doanh nghiệp” :

 • Là sinh viên đang ở Pháp với thẻ cư trú sinh viên hoặc đã rời Pháp trong vòng 4 năm kể từ ngày nhận bằng và đã được cấp một trong các loại văn bằng sau:

– Cử nhân chuyên ngành (licence professionnelle)

– Thạc sĩ hoặc tương đương ( các bằng DEA, DESS, diplôme d’ingénieur, diplôme d’institut d’études politiques, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, diplôme d’expertise comptable, diplômes d’État de docteur vétérinaire, docteur en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, …)

– Thạc sĩ khoa học (MSc) được chứng nhận bởi hiệp hội trường lớn 

 • Nghiên cứu sinh ở Pháp với thẻ cư trú ”nghiên cứu sinh” và đã hoàn thành công vệc nghiên cứu

2. Quyền lợi của người được cấp giấy phép cư trú 

Trong thời gian hiệu lực của giấy phép cư trú, bạn được phép : 

– Tìm và làm việc liên quan đến chương trình đào tạo với mức thù lao tối thiểu bằng 1,5 lần SMIC ( mức lương tối thiểu, tức là 2.281.82 €/tháng)

– Chuẩn bị thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo hoặc nghiên cứu của bạn 

– Được phép đi làm tối đa 964h/năm trong thời gian chưa kí được hợp đồng lao động chính thức có thời hạn (CDD) hoặc vô thời hạn (CDI) 

3. Giấy tờ cần nộp 

3.1. Đối với sinh viên mới nhận bằng

Nếu bạn mới nhận bằng và muốn ở lại Pháp để tìm việc hoặc thành lập doanh nghiệp, bạn cần nộp các giấy tờ sau cho Préfecture trước ngày hết hạn của thẻ cư trú Trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp đơn, nếu bạn không nhận được câu trả lời đồng nghĩa là đơn xin đã bị từ chối.

 • Hộ chiếu (passport)
 • Giấy khai sinh (Acte de naissance)
 • Ba tấm ảnh (photo)
 • Thẻ cư trú sinh viên (carte de séjour étudiant) (hoặc thẻ “étudiant-programme mobilité”) còn hiệu lực
 • Bằng bạn đã nhận được trong năm hoặc xác nhận tốt nghiệp của hội đồng (une attestation de réussite du jury)
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế (Justificatif d’assurance maladie)
 • Giấy chứng nhận kế hoạch thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo của bạn (nếu đây là mục tiêu của bạn)
 • Giấy chứng nhận chỗ ở (justificatif de domicile) trong vòng 3 tháng trở lại ( có thể là hóa đơn tiền điện/nước/gas/nhà …)
 • Lệ phí 49 € (thanh toán bằng hình thức mua tem thuế)

3.2. Đối với sinh viên đã rời khỏi Pháp trong vòng 4 năm kể từ ngày nhận bằng

Bạn đã ra khỏi lãnh thổ Pháp trong vòng 4 năm kề từ ngày nhận bằng, nếu bạn muốn quay lại Pháp thì cần nộp các giấy tờ sau tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Pháp nơi bạn sinh sống :

 • Hộ chiếu (passport)
 • Giấy khai sinh (acte de naissance)
 • 3 ảnh (photo)
 • Bằng bạn nhận được trong vòng 4 năm trước khi xin.
 • Chứng nhận bạn đã từng có thẻ cư trú sinh viên (hoặc “étudiant-programme mobilité”) khi nhận bằng
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế trong suốt thời gian lưu trú
 • Giấy chứng nhận tài chính đủ chi trả cho các sinh hoạt phí trong thời gian lưu trú
 • Giấy chứng nhận kế hoạch thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo của bạn (nếu đây là mục tiêu của bạn)
 • Giấy chứng nhận chỗ ở trong vòng 3 tháng trở lại (có thể là hóa đơn tiền điện/nước/gas/nhà ….) 
 • Lệ phí  79 € (thanh toán bằng hình thức mua tem thuế)

Nếu bạn đáp ứng các điều kiện để được cấp thẻ cư trú ”tìm việc làm/thành lập doanh nghiệp”,  bạn sẽ được cấp visa dài hạn tương ứng với thẻ cư trú (VLS-TS). Bạn sẽ phải làm thủ tục xác nhận trực tuyến trong vòng 2 tháng sau khi bạn đến Pháp. Sau khi được xác nhận, visa VLS-TS của bạn sẽ có giá trị tương đương với thẻ cư trú được cấp bởi Préfecture dành cho các cựu sinh viên chưa rời khỏi Pháp. 

3.3.  Đối với nghiên cứu sinh

Nếu đã hoàn thành công việc nghiên cứu, bạn phải đem các giấy tờ sau đây đến Préfecture :

 • Hộ chiếu
 • Giấy khai sinh
 • Ba ảnh
 • Thẻ cư trú  “passeport talent chercheur” (hoặc “chercheur-programme mobilité”) còn hiệu lực
 • Một xác nhận của tổ chức nghiên cứu về việc hoàn thành các công việc nghiên cứu.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế
 • Giấy chứng nhận kế hoạch thành lập doanh nghiệp trong một lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo của bạn (nếu đây là mục tiêu của bạn)
 • Giấy chứng nhận chỗ ở trong vòng 3 tháng trở lại (hóa đơn tiền điện/nước/gaz/nhà 
 • Lệ phí 269 € (thanh toán bằng hình thức mua tem thuế)

4. Thủ tục khi giấy phép cư trú hết hạn 

Không cần chờ đến khi giấy phép cư trú hết hạn, khi đã kí được hợp đồng lao động chính thức có thời hạn (CDD) hoặc vô thời hạn (CDI) hoặc thành lập doanh nghiệp, bạn cần xin thẻ cư trú mới: 

 • Thẻ cư trú tạm thời “salarié” hoặc “travailleur temporaire” nếu bạn kí một hợp đồng lao động có thời hạn (CDD) vô thời hạn (CDI), và với mức lương bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu SMIC (2 281,82 €/tháng tại thời điểm năm 2019). Hợp đồng lao động của bạn sẽ phải được xác nhận bởi DIRECCTE (direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
 • Thẻ cư trú nhiều năm hoặc “passeport talent – chercheur” nếu bạn tham gia vào một hoạt động nghiên cứu.
 • Thẻ cư trú nhiều năm “passeport talent”, với tên gọi “salarié qualifié” (lao động chất lượng cao)  hoặc “entreprise innovante” (doanh nghiệp sáng tạo) nếu bạn kí một hợp đồng lao động với mức lương trên 36 509,20 € /năm

 • Thẻ cư trú tạm thời với tên gọi “entrepreneur/ profession libérale”hoặc một thẻ cư trú nhiều năm với tên gọi “passeport talent- création d’entreprise”   nếu bạn đã thành lập doanh nghiệp hoặc phát triển hoạt động không lương mà bạn có thể chứng minh cho khả năng tồn tại.

Nguồn : campusfrance Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *