Đóng phí CVEC (La Contribution Vie Etudiante et de Campus)

Tháng 3 năm 2018 dựa trên Luật Định hướng và Phát triển sinh viên, mọi sinh viên khi đăng kí nhập học bậc đại học tại  Pháp đều phải đóng phí Đóng góp xây dựng đời sống và môi trường học tập của sinh viên (CVEC). Phí này sẽ được sử dụng để đầu tư cho các hoạt động mà sinh viên sẽ là người hưởng lợi như : chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ luyện tập thể thao, các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, cải thiện việc tiếp đón sinh viên

1.Các trường hợp phải đóng phí CVEC

 • bạn theo học tại một cơ sở giáo dục bậc Đại học tại Pháp (un établissement d’enseignement supérieur)
 • bạn theo học chương trình đào tạo ban đầu (formation initiale) bằng việc kí kết hợp đồng vừa học vừa làm (l’apprentissage)
 • bạn theo học lớp dự bị  (classe préparatoire) để thi vào trường lớn (grandes écoles -CPGE)

2.Các trường hợp miễn trừ  phí CVEC

 • bạn đang theo học tại trường trung học (lycée)  trong một khóa đào tạo sau khi tốt nghiệp tú tài (formation post-bac ) (ví dụ: Chứng chỉ kỹ thuật viên cao cấp – Brevet de technicien supérieur BTS , văn bằng nghề thủ công – diplômes des métiers de l’art, kế toán)
 • bạn ghi danh vào chương trình giáo dục thường xuyên (formation continue) và chương trình đào tạo này được chi trả bởi một nhà tuyển dụng hoặc một tổ chức.
 • bạn là một sinh viên nước ngoài ở Pháp và tham gia vào chương trình trao đổi giữa trường đại học mà bạn đang theo học tại quốc gia của bạn và một trường tại Pháp
 • bạn là nghiên cứu sinh về các vấn đề xã hội dưới sự quản lí của CROUS (nghiên cứu sinh của bộ giáo dục bậc đại học, bộ văn hoá và bộ nông nghiệp), hoặc là nghiên cứu sinh được tài trợ về đào tạo y dược, y tế xã hội
 • bạn là sinh viên lưu vong,  là sinh viên tị nạn được quyền ở lại Pháp.

3.Cách đóng phí CVEC

Bạn bắt buộc phải có chứng nhận đã thanh toán phí CVEC hoặc chứng nhận miễn phí CVEC trước khi làm thủ tục hành chính nhập học tại trường.  Bạn có thể đóng phí này trực tuyến ngay tại Việt Nam nếu có thẻ thanh toán quốc tế hoặc trả bằng tiền mặt tại Pháp.

 • Trực tuyến :
 1. Đăng kí tài khoản trên trang messervices.etudiant.gouv.fr
 2. Vào trang cvec.etudiant.gouv.fr và bấm chọn Obtenir mon attestation
 3. Khai báo địa chỉ thành phố nơi bạn theo học và thanh toán phí CVEC bằng thẻ ngân hàng 
 4. Tải về máy chứng nhận thanh toán của bạn để xuất trình lúc đăng kí nhập học
 • Trả bằng tiền mặt tại bưu điện :
 1. Đăng kí tài khoản trên trang messervices.etudiant.gouv.fr
 2. Vào trang cvec.etudiant.gouv.fr và bấm chọn Obtenir mon attestation
 3. Tải về máy mẫu thông báo trả phí CVEC
 4. Trả phí bằng tiền mặt tại một bưu điện
 5. Email thông báo kèm với chứng nhận thanh toán sẽ có sau khoảng 2 ngày, bạn tải về và xuất trình lúc đăng kí nhập học.

Lưu ý : cho dù bạn thuộc trường hợp được miễn đóng phí CVEC, bạn vẫn phải đăng kí tài khoản trên trang messervices.etudiant.gouv.fr và kết nối với trang cvec.etudiant.gouv.fr.  Ở đó, bạn sẽ cần tải phiếu chứng nhận miễn phí CVEC  để xuất trình khi nhập học.

4. Cách hoàn phí CVEC

Bạn  có thể được hoàn lại phí CVEC nếu có những thay đổi  trong năm học đưa bạn vào diện sinh viên được miễn khoản phí này. Bạn phải nhanh chóng gửi yêu cầu hoàn lại phí CVEC đến CROUS trước ngày 31 tháng 5 của năm học mà bạn muốn hoàn tiền bằng cách truy cập vào trang cvec.etudiant.gouv.fr và nhấn vào “demander mon remboursement”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *