Classe de mise à niveau en hôtellerie restauration (MAN HR)

Đây là chương trình kéo dài một năm, dành cho bạn nào muốn đăng kí học Brevet de technicien supérieur « management en hôtellerie restauration » (BTS MHR) nhưng không có bằng tú tài nghề sau đây :

  • le baccalauréat technologique Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
  • le baccalauréat professionnel « Commercialisation et services en restauration »
  • le baccalauréat professionnel « Cuisine »

Học phí : miễn phí hoặc có đóng phí ( tùy trường ) khoảng 1700€ / năm học


Chương trình học bao gồm các môn học sau :

  1. Ngoại ngữ (Langues vivantes étrangères): bao gồm hai ngoại ngữ là tiếng anh và ngoại ngữ khác (Tây ban nha, Bồ Đào Nha, Đức, Ý, Ả rập, Trung Quốc …)
  2. Économie et gestion hôtelière (Kinh tế và quản lý khách sạn)
  3. Sciences et technologies culinaires (Khoa học và kĩ thuật ẩm thực)
  4. Sciences et technologies des services (Khoa học và kĩ thuật về phục vụ )
  5. Enseignement scientifique alimentation – environnement (Khoa học giáo dục thực phẩm – môi trường)

Cách thức đăng kí : thông qua Parcoursup (https://www.parcoursup.fr/) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

Vào đường link sau : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

Chọn Je cherche un formation sur parcoursup