Brevet de Technicien Supérieur Management en Hôtellerie-Restauration (BTS HR)

Đây là chương trình học nghề kéo dài từ 2-3 năm, sau khi học xong bạn có thể đăng kí tiếp các khóa học bổ sung MC liên quan đến nghề bếp hoặc bánh hoặc học các khóa học cao hơn như Licence Pro.

Sẽ có 3 lựa chọn (option) A, B, C nhưng nếu bạn muốn học về bếp thì sẽ lựa chọn option B

A  : Management d’unité de restauration

B : Management d’unité de production culinaire

C: Management d’unité d’hébergement

Điều kiện đăng kí: bạn phải có bằng tú tài nghề liên quan đến ngành nhà hàng khách sạn (Bac technologique “sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration” (STHR) / bac professionnel “commercialisation et service en restauration”/  bac professionnel “cuisine” ). Nếu bạn chỉ có bằng tú tài, bạn phải tham gia 1 khóa học kéo dài một năm gọi là Mise à niveau en Hôtellerie restauration (MAN HR) hoặc tùy theo một số trường sẽ chấp nhận mà không cần tham gia khóa học MAN HR nếu hồ sơ của bạn đã đáp ứng được yêu cầu của trường.

Độ tuổi : < 30 tuổi

Học phí : miễn phí hoặc có đóng phí ( tùy trường ) khoảng 600 – 2000€ / năm học

Chi phí khác : phí mua đồng phục + dụng cụ + tài liệu

Các thức đăng kí : thông qua Parcoursup hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

Chương trình học :

 • Tiếng Pháp (Français) 
 • Ngoại ngữ 1 (LV1 – langue vivant 1) : tiếng Anh 
 • Ngoại ngữ 2 (LV2 – langue vivant 2) : tiếng Tây Ban Nha/Đức/Ý/Bồ Đà Nha/Trung Quốc….
 • Kinh tế tổng quát (Economie générale)
 • Kinh tế doanh nghiệp và quản lý nguồn nhân lực (Economie d’entreprise et de gestion des ressources humaines) 
 • Luật (Droit) 
 • Quản lý kế toán, tài chính, thuế và thực hành (Gestion comptable, financière, fiscale et travaux d’application) 
 • Mercatique et travaux d’application 
 • Khoa học ứng dụng trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn (Sciences appliquées à l’hôtellerie et à la restauration) bao gồm các kiến thức về thực phẩm, vi sinh trong thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm (les sciences de l’alimentation, – la microbiologie appliquée à l’hygiène et à la prévention, – l’environnement professionnel )
 • Kĩ năng làm bếp (Génie culinaire) 
 • Khách sạn và kiến thức về đồ uống (Restauration et connaissance des boissons) 
 • Lưu trú và giao tiếp cá nhân (Hébergement et communication professionnelle) 
 • Kĩ thuật và bảo trì (Ingénierie et maintenance)