Bac Pro Boulanger Pâtissier

Thời gian học :  3 năm

Nơi đào tạo : trường trung học nghề (lycée professionnel ) hoặc các trung tâm đào tạo nghề ( CFA – centre de formation des apprentis) hoặc tại một trường dạy nấu ăn ( école de cuisine)

Các môn học bao gồm :

  • Travaux pratiques en boulangerie et pâtisserie ( Thực hành về bánh mì và bánh ngọt)
  • Technologie professionnelle en boulangerie et pâtisserie ( Kĩ thuật làm bánh mì và bánh ngọt)
  • Sciences appliquées, Prévention Santé Environnement (Khoa học ứng dụng, Biện pháp phòng ngừa sức khỏe và môi trường)
  • Economie, Gestion appliquée, Droit, Communication ( Kinh tế, Quản lý ứng dụng, luật, truyền thông)
  • Enseignement général (Français, Histoire Géographie, Mathématiques, Langue Vivante…) ( Môn học cơ bản bao gồm tiếng Pháp, Lịch sử Địa lý, Toán, Ngoại ngữ …)